function addLink(){ var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0]; var selection; selection = window.getSelection(); var pagelink = "

Link nguồn : "+document.location.href+""; var copytext = selection + pagelink; var newdiv = document.createElement('div'); newdiv.style.position='absolute'; newdiv.style.left='-99999px'; body_element.appendChild(newdiv); newdiv.innerHTML = copytext; selection.selectAllChildren(newdiv); window.setTimeout(function() { body_element.removeChild(newdiv); },0); } document.oncopy = addLink; Cty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ & Truyền Thông - Neo | MUA SẮM LÀM ĐẸP

Thursday, December 4, 2014

Cty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ & Truyền Thông - Neo

NGHÀNH NGHỀ :  Viễn Thông-Dịch Vụ

ĐỊA CHỈ :    Phòng 203, 2 Chùa Bộc, Q. Đống Đa,

TEL/FAX :    35729946 Fax 35729947

Di Động :     Đang cập nhật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :      Giám Đốc: Ông Hà Thái Bảo

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP :    Cổ Phần

TÌNH THÀNH :        Hà Nội

EMAIL :    vp@neo.com.vn

 WEBSITE :  www.neo.com.vn

0 comments:

Post a Comment